Czcionka:
Kontrast:
Czerwiec
Ukonstytuowanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
23 czerwca 1989
  Ukonstytuował się Obywatelski Klub Parlamentarny – przewodniczącym został Bronisław Geremek, a wiceprzewodniczącymi Gabriel Janowski, Jacek Kuroń, Jan Maria Rokita oraz Janusz Ziółkowski.  
czytaj więcej
Czerwiec
Ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego
7 czerwca 1990
  Ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.  
czytaj więcej
Czerwiec
Traktat między Polską a RFN
17 czerwca 1991
  Traktat między Polską a RFN.
czytaj więcej
Na skróty