Czcionka:
Kontrast:
Napisz do nas
Kancelaria Senatu / Archiwum Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Kancelaria Prezydenta / Archiwum Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Formularz kontaktowy
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Nazwa Instytucji:
Treść informacji:
Zgodnie z wymogami art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Senatu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6, tel. 22 694-94-32, e-mail: bad@senat.gov.pl.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (w Biurze Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu). Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie danych kontaktowych (adres e-mail) niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi i w celach ewidencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.). Korespondencja wraz z danymi w niezbędnym zakresie może być przekazana innym organom i instytucjom według właściwości lub w celu uzyskania informacji koniecznych do udzielenia odpowiedzi.
Na skróty