Czcionka:
Kontrast:
31 sierpnia 1990 rok
10 rocznica powstania „Solidarności”

 

W 10. rocznicę powstania „Solidarności” została odprawiona msza św. przy bramie głównej Huty im. Tadeusza Sendzimira. Koncelebrze przewodniczył ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po mszy św. uczestnicy pomaszerowali na Plac Centralny w Nowej Hucie. Złożono również kwiaty pod Krzyżem Narodowej Pamięci przy kościele św. Idziego.

W Jaśle mszę św. odprawił ks. Stanisław Kołtak, a homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak. Po mszy św. złożono kwiaty pod tablicą ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. św. Stanisława.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty