Czcionka:
Kontrast:
14 lutego 1989 rok
Apel Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiej Partii Socjalistycznej

 

Konfederacja Polski Niepodległej i Polskiej Partii Socjalistycznej wygłasza wspólny komunikat w sprawie wyborów, powołując się na postanowienia konferencji jałtańs­kiej, w oświadczeniu zachęcano społeczeństwo do „wymuszenia na władzach natychmia­stowych wolnych wyborów, w wyniku których sejm peerelowski zostanie zastąpiony Sej­mem Niepodległej Rzeczypospolitej".

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty