Czcionka:
Kontrast:
30 grudnia 1989 rok
Apel do Polonii świata oraz uchwała w sprawie tzw. małej prywatyzacji

 

Apel do Polonii świata oraz uchwała w sprawie tzw. małej prywatyzacji.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty