Czcionka:
Kontrast:
14 lipca 1989 rok
Artykuł Tadeusza Mazowieckiego pt. „Spiesz się powoli”

 

Opublikowanie artykułu Tadeusza Mazowieckiego pt. „Spiesz się powoli” przez „Tygodnik Solidarność”. Odpowiedź na artykuł Adama Michnika pt. „Wasz prezydent, nasz premier”.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty