Czcionka:
Kontrast:
4 marca 1989 rok
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „S”

Wznowiono działalność Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „S”, grupujące kilkudziesięciu najwybitniejszych naukowców i prawników w kraju. Radzie Legislacyjnej Centrum przewodniczył prof. Stefan Grzybowski, wiceprzewodniczącymi Rady zostali dr Andrzej Rozmarynowicz i prof. Adam Strzembosz, zaś sekretarzem Rady został adwokat Kazimierz Barczyk. Zebrani na posiedzeniu rady wystosowali list do Lecha Wałęsy informując go o rozpoczęciu, po okresie stanu wojennego, działalności oraz zapowiadając pmoc m.in. poprzez opracowanie projektów ustaw oraz ocenianie ustaw już obowiązujących.

 

Źródło informacji: https://senat.edu.pl/, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu, opr. Rafałowicz Grażyna
Opracowanie informacji: Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu
Na skróty