Czcionka:
Kontrast:
30 listopada 1989 rok
Czytanie projektów ustaw zmieniających Konstytucję PRL

 

Pierwsze czytanie projektów ustaw zmieniających Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty