Czcionka:
Kontrast:
9 grudnia 1990 rok
Dane z II tury wyborów na urząd Prezydenta RP

 

II tura wyborów prezydenckich. Uprawnionych do głosowania było 27
436 078 osób, głosowało 14 650 037 (53,4%). Głosów ważnych oddano 14 350 794, natomiast nieważnych 344 243. Na Lecha Wałęsę padło 10 622 696 głosów (74,25%), na Stanisława
Tymińskiego  - 3 683 098 (25,7%). Lech Wałęsa został pierwszym prezydentem III
Rzeczypospolitej Polskiej wybranym w wyborach powszechnych.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty