Czcionka:
Kontrast:
25 listopada 1990 rok
Dane z wyborów na urząd Prezydenta RP

 

Wybory prezydenta RP. Uprawnionych do głosowania było 27 545
625 osób, głosowało 16 702 000, w tym głosów ważnych oddano 16 442 474, natomiast nieważnych 259526. Lech Wałęsa otrzymał - 6 569 889 (39,96%), Stanisław Tymiński - 3 797 605
(23,1%), Tadeusz Mazowiecki - 2 973 264 (18,8%), Włodzimierz Cimoszewicz - l 514
025 (9,21%), Roman Bartoszcze - 1 176 175 (7,15%), Leszek Moczulski - 411 516  (2,5%).

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty