Czcionka:
Kontrast:
10 października 1991 rok
Debata Konstytucyjna

 

Sejm postanawia, że nowa konstytucję uchwali izba wybrana w wolnych, demokratycznych wyborach.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty