Czcionka:
Kontrast:
9 marca 1991 rok
Debata nad ordynacją wyborczą do Sejmu

 

Debata nad ordynacją wyborczą do Sejmu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty