Czcionka:
Kontrast:
28 września 1990 rok
Debata nad ordynacją wyborczą i rolą Senatu

 

Debata nad rolą Senatu w systemie organów państwa oraz ordynacją wyborczą do Senatu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty