Czcionka:
Kontrast:
29 lipca 1989 rok
Debata nad sprawami samorządu terytorialnego

 

Debata nad sprawami samorządu terytorialnego. Uchwała w sprawie samorząd terytorialnego,  w której Senat podejmuje inicjatywę przygotowania projektu odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ustroju samorządu terytorialnego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty