Czcionka:
Kontrast:
26 czerwca 1991 rok
Decyzja o zwołaniu konferencji odnośnie korupcji

 

Jarosław Kaczyński złożył wniosek, który został przyjęty o zwołanie konferencji na temat korupcji. Chętnymi do wzięcia w niej udziału byli między innymi: Porozumienie Centrum, Obywatelski Klub Parlamentarny i Krajowa Konferencja Porozumienia Wyborczego.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty