Czcionka:
Kontrast:
22 czerwca 1989 rok
Decyzje dotyczące klubu parlamentarnego

 

Podczas posiedzenia Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” odbyła się burzliwa dyskusja nad decyzją Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", w trakcie której omawiano kwestie dotyczące klubu parlamentarnego strony „solidarnościowo-opozycyjnej”.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty