Czcionka:
Kontrast:
12 czerwca 1989 rok
Dekret Rady Państwa zmieniający ordynację wyborczą do Sejmu

 

Dekret Rady Państwa zmieniający ordynację wyborczą do Sejmu. Przekazanie nieobsadzonych 33 mandatów poselskich z krajowej listy wyborczej do okręgów.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty