Czcionka:
Kontrast:
1 lipca 1989 rok
Dekret Rady Państwa zmieniający tekst ślubowania poselskiego

 

Dekret Rady Państwa zmieniający tekst ślubowania poselskiego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty