Czcionka:
Kontrast:
16 maja 1989 rok
Demonstracje przed konsulatem radzieckim w Krakowie

 

W dniach 16-18 maja odbyły się demonstracje młodzieży przed konsulatem radzieckim w Krakowie pod hasłami „Sowieci do domu” i przeciwko kompromisowi z komunistami. Demonstrujący domagali się również dymisji gen. Jerzego Gruby (komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i I sekretarza Komitetu Krakowskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Gajewicza. W wyniku starć z milicją wiele osób zostało pobitych i rannych.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty