Czcionka:
Kontrast:
13 sierpnia 1991 rok
Druga część pielgrzymki Jana Pawła II

 

Podczas drugiej części swej pielgrzymki do Ojczyzny, w dniach 13-20 sierpnia,  Jan Paweł II odwiedził m.in. Częstochowę w trakcie trwania światowych dni młodzieży, Kraków i Wadowice, gdzie konsekrował kościół pw. św. Piotra Apostoła. Ojciec Święty poświęcił również tablicę pamiątkową szpitala im. Ojca Świętego w Wadowicach, tworzonego z inicjatywy członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na czele ze Stanisławą Wodyńską. Nowy pawilon szpitala został otworzony 11 września 1992 r. – znalazły się w nim oddział dziecięcy oraz dwa oddziały wewnętrzne.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty