Czcionka:
Kontrast:
4 października 1989 rok
Dwudniowa wizyta delegacji z Węgier

 

W Krakowie przebywała delegacja Federacji Związków Zawodowych Robotników „Solidarność” oraz Demokratyczną Ligi Związków Zawodowych z Węgier.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty