Czcionka:
Kontrast:
5 lipca 1990 rok
Dyskusja o sytuacji polityczno-gospodarczej w Polsce

 

Na zebraniu przewodniczących KZ w Jaśle dyskutowano o sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju. Przyjęto oświadczenie następującej treści: „W związku z procesem dokonywania prywatyzacji naszej gospodarki zwracamy uwagę na niepokojące zjawiska wchodzenia w spółki przedstawicieli władz zwierzchnich byłego systemu komunistycznego (dyrektorów, kierowników itp.). Odsuwani są pracownicy, którzy wyrażają chęć udziału w spółkach, co powoduje poruszenie wśród załóg i odczytywane jest społecznie jako przejaw niesprawiedliwości oraz lekceważenia przeciętnego obywatela. Uważamy, że do organizacji spółek powinni być dopuszczani w pierwszej kolejności członkowie załogi, ponieważ czując się współgospodarzami danego przedsiębiorstwa, przyczyniają się do jego rozwoju.”

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty