Czcionka:
Kontrast:
10 listopada 1989 rok
„Familia, świta, dwór”

 

Opublikowanie przez „Tygodnik Solidarność” artykułu Piotra Wierzbickiego „Familia, świta, dwór” o podziałach w obozie solidarnościowym.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty