Czcionka:
Kontrast:
29 marca 1990 rok
I Forum Polonijnym w Leningradzie

 

Senatorowie wzięli udział na forum dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia”. Forum odbyło się w dniach 29 marca - 1 kwietnia.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty