Czcionka:
Kontrast:
23 lutego 1991 rok
III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

 

W dniach 23-24 luty, odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hali „Olivia” w Gdańsku. Organizatorem Zjazdu z ramienia KK NSZZ „S” był Zbigniew Kowalik.

Przewodniczącym Związku został wybrany Marian Krzaklewski z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, który pokonał Bogdana Borusewicza i Lecha Kaczyńskiego. Zjazd domagał się m.in. szybkiego rozwiązania parlamentu i rozpisania wcześniejszych, w pełni demokratycznych wyborów. Zjazd ustalił, że NSZZ „S” wystawi w wyborach ograniczoną liczbę kandydatów.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty