Czcionka:
Kontrast:
26 stycznia 1991 rok
III WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska

 

W hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyło się III Walnego Zebrania Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Małopolska. W kwestii organizacji Związku WZD uznało, że związek powinien posiadać strukturę terytorialno-branżową. Delegaci uważali, że związek zawodowy powinien organizować pomoc dla niezależnych związków zawodowych z krajów Europy Wschodniej w zakresie szkoleń oraz pomocy finansowo-organizacyjnej.

W odniesieniu do polityki delegaci na WZD Regionu Małopolska uznali, że Związek powinien mieć reprezentację parlamentarną, wystawiając przede wszystkim własną listę kandydatów – nie wykluczono również poparcia innych kandydatów w ramach ewentualnej koalicji wyborczej. Uznano, że liczba kandydatów na posłów z listy związkowej nie powinna być ograniczana, natomiast zastrzeżono, że mogą się na niej znaleźć wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty