Czcionka:
Kontrast:
20 kwietnia 1990 rok
II KZD NSZZ „Solidarność”

 

W Gdańsku, po ponad 9 latach, w dniach 20-25 kwietnia, odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przewodniczącym wybrano Lecha Wałęsę, który zdecydowanie wygrał z Andrzejem Słowikiem i Tomaszem Wójcikiem.

Do KK zostali powołani z Małopolski: Stefan Jurczak, Zbigniew Kowalik, Barbara Niemiec, Jacek Smagowicz i Andrzej Szkaradek. Zjazd podjął uchwałę wzywającą do przeprowadzenia całkowicie wolnych i demokratycznych wyborów do parlamentu i na urząd prezydenta, nie później niż do wiosny 1991 r.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty