Czcionka:
Kontrast:
15 czerwca 1991 rok
I Zjazd Sekcji Kobiet Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

 

I Zjazd Sekcji Kobiet Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty