Czcionka:
Kontrast:
16 kwietnia 1991 rok
Inauguracja Giełdy Papierów Wartościowych

 

Rusza pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w gmachu byłego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty