Czcionka:
Kontrast:
25 kwietnia 1991 rok
Interwencja ZRM NSZZ „S” u Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowości w przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierownicze w izbach skarbowych

 

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” interweniowało u Ministra Finansów Leszka Balcerowicza w sprawie nieprawidłowości w przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierownicze w izbach skarbowych.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty