Czcionka:
Kontrast:
17 sierpnia 1989 rok
Koalicja OKP, ZSL i SD

 

Podpisanie porozumienia koalicyjnego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego przez Lecha Wałęsę, Romana Malinowskiego i Jerzego Jóźwiaka.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty