Czcionka:
Kontrast:
27 października 1990 rok
Komitet Obywatelski zmienia nazwę na Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie

 

Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" zgodnie z regulaminem przekształca nazwę Komitet Obywatelski na Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. W trakcie zebrania zostaje wybrany skład prezydium. Przewodniczącym został Zdzisław Najder, wiceprzewodniczącymi Jacek Kurczewski oraz Jan Olszewski, skarbnikiem Wiesław Chrzanowski, natomiast sekretarzem Wojciech Włodarczyk.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty