Czcionka:
Kontrast:
10 grudnia 1989 rok
Konferencja Ruchu Obywatelskiego „Etos Solidarności”

 

Konferencja pod hasłem „Etos Solidarności” odbyła się w Warszawie i została zwołana przez Lecha Wałęsę i Bronisława Geremka. Głównym jej celem było podkreślenie poparcia dla rządu Tadeusza Mazowieckiego, jak i zwrócenie się do obywateli o wpieranie pracy komitetów obywatelskich. Obecny w zdarzeniu Jarosław Kaczyński przedstawił swój sprzeciw odnośnie próby utworzenia solidarnościowego ugrupowania politycznego, Wałęsa ustosunkowując się do tej wypowiedzi zapewnił, że powołanie partii nie ma miejsca i powołał Fundację Obywatelską do wspierania działalności komitetów obywatelskich. W spotkaniu brali udział także parlamentarzyści z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, członkowie KKW NSZZ „Solidarność” oraz działacze komitetów obywatelskich.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty