Czcionka:
Kontrast:
30 czerwca 1990 rok
Konferencja komitetów obywatelskich

 

Zdzisław Najder wraz z Lechem Wałęsą zwołali konferencję komitetów obywatelskich. Wzięło w niej udział 171 delegatów, którzy w większości byli zgodni w kwestii sprzeciwu ku federowaniu komitetów. Następnego dnia w konferencji wzięło udział jedynie 75 delegatów.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty