Czcionka:
Kontrast:
18 marca 1990 rok
Konferencja poprzedzająca wybory do rad gmin

 

Konferencja poświęcona kampanii wyborczej przed wyborami do rad gmin, mająca na celu doprowadzenie do wykruszenia nomenklatury. Zespół Analiz Wyborczych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego przeprowadził sondaż, w wyniku, którego ponad 1/2 opowiedziała się za zachowaniem przez Obywatelski Klub Parlamentarny jedności, tak długo, jak długo istnieje ruch komitetów obywatelskich, natomiast ponad 1/3 była za podziałem klubu na rozmaite ugrupowania polityczne. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kilkuset komitetów obywatelskich.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty