Czcionka:
Kontrast:
26 października 1990 rok
Konferencja w Rzymie „Kraj – emigracja”

 

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Senatu i „Wspólnoty Polskiej”, uczestniczyły w niej delegacie organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów. Pierwsza po wojnie konsolidacja środowisk polonijnych z Polską.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty