Czcionka:
Kontrast:
24 lipca 1989 rok
Kontemplowanie nad rolą Komitetów

 

Zebranie Komisji Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, na którym rozważane były dwie koncepcje roli komitetów: czy mają patronować ruchowi inicjatyw społecznych, czy przekształcić się w porozumienie ugrupowań politycznych. Obecni na zebraniu byli między innymi: Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek, Aleksander Hall, Marcin Król, Jacek Kuroń oraz Tadeusz Mazowiecki.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty