Czcionka:
Kontrast:
29 stycznia 1990 rok
Lech Wałęsa i jego wizja przyszłych wyborów

 

Lech Wałęsa po zakończeniu działalności przez PZPR otwarcie wyraża swój pogląd na najbliższe wolne wybory. Oświadcza, iż biorący w nich udział powinni być wyłącznie jednoosobowymi reprezentantami danych partii politycznych, prezentujący konkurencyjne programy.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty