Czcionka:
Kontrast:
27 grudnia 1989 rok
Mała nowelizacja ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm PRL

 

Przyjęto ważny dla późniejszego statusu senatorów przepis stanowiący, iż „przepisy ustawy stosuje się odpowiedni do obowiązków i praw senatorów”. Zrównano prawa senatorów i posłów w ich działalności w okręgu wyborczym.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty