Czcionka:
Kontrast:
29 kwietnia 1989 rok
Manifestacja studencka w Krakowie

 

W Krakowie odbyła się – z udziałem ok. 6 tys. osób – manifestacja studencka. Żądano rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, reformy systemu edukacji, zdemilitaryzowania życia społecznego i udostępniania społeczeństwu środków masowego przekazu.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty