Czcionka:
Kontrast:
23 września 1990 rok
Mecz charytatywny pomiędzy KKO, a ZRM NSZZ „S”

 

Na stadionie KS „Cracovia” odbył się mecz pomiędzy reprezentacją Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, a Zarządem Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który zakończył się porażką „Solidarności”.

W trakcie uroczystości przeprowadzono kwestę na Fundusz Pomocy Bezrobotnym i Osób Niepełnosprawnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty