Czcionka:
Kontrast:
29 grudnia 1990 rok
Mianowanie Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisko premiera

 

Prezydent desygnował Jana Krzysztofa Bieleckiego z Kongresu Liberalno-Demokratycznego na premiera i powierzył mu misję tworzenia nowego rządu.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty