Czcionka:
Kontrast:
7 października 1989 rok
Modyfikacja projektu powołania Rady Ruchu Obywatelskiego

 

Podczas obrad Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, po odrzuceniu wcześniejszej propozycji Marcin Król przedstawia skorygowany projekt powołania Rady Ruchu Obywatelskiego, który obejmuje członkostwo 50 przedstawicieli komitetów lokalnych, 30 osób mianowanych przez Lecha Wałęsę, 10 reprezentantów NSZZ „Solidarność” i 10 NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty