Czcionka:
Kontrast:
10 lutego 1990 rok
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność '80"

 

W Szczecinie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność '80".

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty