Czcionka:
Kontrast:
19 kwietnia 1991 rok
Nowelizacja Konstytucji

 

Określono początek kadencji Sejmu, a tym samym Senatu – jest to dzień pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu. Zlikwidowano tzw. przerwę międzykadencyjną i kadencja miała trwać, także w przypadku rozwiązania Sejmu, do czasu zebrania się posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu następnej kadencji. Dotychczas początek kadencji był określany w ordynacjach wyborczych. Wprowadzono zasadę domicylu, tzn. że każdy obywatel może być wybrany do Sejmu i Senatu, jeśli stale zamieszkuje w Polsce co najmniej od 5 lat.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty