Czcionka:
Kontrast:
29 grudnia 1989 rok
Nowelizacja Konstytucji PRL

 

Sejm dokonał zmian w konstytucji, które formalnie zakończyły istnienie PRL. Z dniem 31 grudnia przywrócono nazwę Rzeczpospolita Polska i godło państwowe - orła w koronie. Wprowadzono zasadę demokratycznego państwa prawnego. Za suwerena uznano naród. Pozostawiono zasadę zwierzchności Sejmu w systemie organów państwa. Usunięto przepisy o przewodniej roli PZPR, zrezygnowano z zasady planowania w gospodarce. Wprowadzono zasadę równouprawnienia wszystkich form własności. Zreformowano prokuraturę, podporządkowując ją ministrowi sprawiedliwości.

 

Źródło informacji: https://senat.edu.pl/, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu, opr. Rafałowicz Grażyna
Opracowanie informacji: Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu
Na skróty