Czcionka:
Kontrast:
23 maja 1991 rok
Nowy prezes NIK

 

Powołanie pierwszego niekomunistycznego prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Waleriana Pańki.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty