Czcionka:
Kontrast:
22 lutego 1991 rok
Nowy przewodniczący NSZZ „Solidarność”

 

III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” między 22-25 lutego, przewodniczącym zostaje Marian Krzaklewski.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty