Czcionka:
Kontrast:
8 kwietnia 1989 rok
Objęcie przez Komitet Obywatelski patronatu nad kampanią wyborczą

 

Zostaje przyjęty wniosek Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarnośćdotyczący objęcia przez Komitet Obywatelski na czele przewodniczącego NSZZ „Solidarność”patronatu nad kampanią wyborczą jako Komitet Obywatelski „Solidarność”oraz zostaje podjęta decyzja o założeniu regionalnych komitetów obywatelskich.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty