Czcionka:
Kontrast:
12 stycznia 1990 rok
Obrady II Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska

 

W dniach 12-13 stycznia, w hali krakowskiego „Hutnika” odbyły się obrady II Walnego Zebrania Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Małopolska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: konsul Francji Alain de Boispain, konsulowie Związku Socjalistycznego Republiki Radzieckiej Feliks Dowzenok i Eugeniusz Usenok, delegacja Kongresu Polonii Francuskiej z jej prezesem Bolesławem Natankiem na czele, delegacja Francuskiej Demokratycznej Konfederacji Pracy (CFDT), posłowie na Sejm, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji politycznych i społecznych.

W pierwszym dniu obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Małopolskiej „Solidarności” od momentu powstania po 1990 r.

W drugim dniu obrad odbyły się wybory władz związkowych. Na przewodniczącego został wybrany w trzeciej rundzie Stefan Jurczak (55,2% głosów).

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty